Capítulo 4. 4. Valoración del enfermo en coma


 • Tabla 4: ETIOLOGÍA
 • Coma con signos focales neurológicos.
   • Tumor cerebral.
   • Abceso cerebral (bacterias, hongos, protozoos).
   • Hematoma traumático, o espontáneo, cerebral.
   • Infarto cerebral.
   • Encefalitis vírica.
   • Encefalopatía hipertensiva.
   • Trastornos metabólicos como la hipoglucemia, hiperglucemia o la encefalopatía hepática (infrecuentemente).
 • Coma con signos de irritación meníngea.
   • Meningitis.
   • Meningoencefalitis.
   • Hemorrágia subaracnoidea.
 • Coma sin focalidad neurológica ni irritación meníngea.
   • Trastornos metabólicos.
 • · Hipo e hipertiroidismo.
 • · E. de Addison.
 • · Panhipopituitarismo.
 • · Hipo e hiperglucemia.
 • · Hipo e hiperglucemia.
 • · Hipo e hipernatremia.
 • · Hipo e hipercalcemia.
 • · Hipo e hipermagnesemia.
 • · Hipofosfatemia.
 • · Uremia.
 • · Encefalopatía hepática.
 • · Porfiria.
   • Intoxicaciones exógenas (alcohol, hipnóticos, sedantes, salicilatos, arsénico, monóxido de carbono, insecticidas clorados o de ésteres fosfóricos, solventes clorados).
   • Hipoxemia e hipercapnia.
   • Sepsis.
   • Shock.
   • Hipertermia o hipotermia.
   • Estado Postcrítico.
   • Encefalopatía de Wernicke.
   • Traumatismos craneales.
   • Coma anóxico-isquémico.